Gà mía sơn tây thuần chủng - Gà Mía Sơn Tây - Gà mía lai

Gà mía thuần chủng Sơn Tây: Gà mía Ba Vì Sơn Tây là giống gà mía cổ thuần chủng nuôi thả vườn ở Sơn Tây. Gà ri mía Sơn Tây thuần chủng lai chọi tía và gà mía lai chọi đen tăng trưởng tốt, thị ngon và giàu dinh dưỡng.

Gà mía lai Sơn Tây 1 tháng tuổi: Gà mía 1 tháng tuổi được nhân giống bằng cách lai giữa giống gà ta với giống gà nhập như gà ISA, gà Hubbard, gà tam hoàng hay lương phượng. Gà lai chọi mang lại hiệu quả kinh tế cao, giống gà lai chọi lông đen nuôi lấy thịt.