Mô hình sản xuất và chăn nuôi hữu cơ

Mô hình trang trại sản xuất và chăn nuôi hữu cơ lấy trồng chọt chăn nuôi làm mô hình trang trại bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với môi trường, quy trình đảm bảo "3 không" là không thức ăn có nguồn gốc từ động vật, không kháng sinh và không chất cấm.

Mô hình trồng rau, chăn nuôi hữu cơ có sự kiểm soát từ đầu vào đến đầu ra, tất cả nguồn nguyên liệu, nguồn đất, nguồn nước được xử lý hữu cơ không sử dụng bất kỳ hóa chất, chất kích thích nào được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ của Việt Nam.