Gà mía lai - Gà mía lai chọi

Gà mía - Gà mía lai - Gà mía lai chọi mình ngắn, đùi to và thô, mắt sâu, mào đơn, chân có 3 hàng vảy, da đỏ sắc lông gà trống màu tía. Giống gà mía lai có đặc điểm có khả năng tự kiếm ăn tốt, sức đề kháng cao, thịt gà săn chắc thơm ngon, da giòn, mỡ dưới da ít.

Không tìm thấy sản phẩm nào!